Katı Yakıtlı Akışkan Yataklı Kazan Sistemleri

Günısı, Endüstriyel Enerjide Çözüm Ortağınız...VERİMLİ, TEMİZ, GÜVENLİ VE KOLAY İŞLETİLEN SİSTEMLER

Dolaşımlı Tip Akışkan Yatak Teknolojisi; Ocaktan çıkan yanmamış partiküllerin tekrar döndürülerek tam yanmanın gerçekleşmesi için tasarlanmışlardır. Bu sayede, hem düşük kalorili, hem de yüksek kalorili linyitler, yüksek verimli olarak yakılabilmektedir. Bu teknoloji ile yakıt alternatifleri arasında dönemsel değişkenliklere göre, her dönemde enerji ekonomisini sağlamak mümkün olmaktadır.


DOLAŞIMLI TİP AKIŞKAN YATAKLI KAZANLARIN ÖZELLİKLERİ : 


Yüksek Modülasyon Oranı :


Düşük Buhar Maliyeti :


Yakıt Çeşitliliği :


Düşük Emisyon Değeri :


Yüksek Verim :


İşletme Kolaylığı :