Multisiklon

Günısı, Endüstriyel Enerjide Çözüm Ortağınız...Endüstriyel tesislerde Hava içinde bulunan iri toz partiküllerinin havadan ayrıştırılması ve toz toplama filtreleri öncesinde ön ayırıcı seperatör olarak filtreye gelen toz partikül yükü azaltma amaçlı kullanılırlar.


Siklonlar büyük ve yüksek hacimli tozları yakalamak, geri kazanmak veya uzaklaştırmak için en mekanik olan en etkili çözümlerdendir. Tozları yakalamak ve için santrifüj kuvvet kullanırlar. Siklonlar 50 mikrona kadar olan iri toz partikülerin tamamını tutabilirken, 10 mikronun altındaki toz partikülleri tutmakta zorlanırlar. Bu kaçan tozları da torbalı filtrelerle tutmak gerekmektedir.


Genellikle içerisinde uçucu kül ve kurum bulunan duman gazları ile aşırı miktarda yoğun partikül ihtiva eden hava ve benzeri gazların içerisindeki partiküllerin tutulması ve ayrılması amacıyla kullanılırlar. Diğer yüksek verimli filtre sistemlerine göre tamamen mekanik olmalarından dolayı her tür toz yapısı ve yüksek sıcaklıklara uygun ve oldukça ekonomikdir. Hem standart hem de özel tasarımlı olarak her kapasite için siklonlar, ihtiyacınız olan karbon, paslanmaz veya herhangi bir alaşımlı çelikten yapılabilir.