D Tipi & Skoç Kazan Sistemleri

Günısı, Endüstriyel Enerjide Çözüm Ortağınız...

     Alev duman borulu kazanlar, EN 12953 standartları ile basınçlı kap direktiflerine uygun olarak üretilmektedir. Skoç tip kazanlar üç geçişli tasarıma sahiptir. Sıvı ve gaz yakıtlı brülörler le birlikte çalıştığı gibi bu tip kazanları kömür yakan döner paletli ızgaralı ve ileri itimli ızgaralı yakma sistemlerinde oldukça verimli olarak dizayn edilip kullanılmaktadır. Bu kazanlar CE sertifikalandırmalı üretilmektedir.

    Brülörlü tip kazanlarda verimi %4-7 arasında artırmak maksadıyla su borulu ekonomizer kazan arkasına dizayn edilmektedir. EN 12952 Standardına göre dizayn edilen bu ekonomizerler istenirse CE sertifikalı olarak verilmektedir. Brülör Seçimi, brülör kapasitesi; kazan gücü, kazan duman gazı yönü direnci ve fan kapasitesi ile hassas bir şekilde seçilerek müşterilerimize en verimli çözümleri sunmaktayız. Buhar kazanı kapasitemiz 40t/h buhara kadar ve gerektiğinde çift külhanlı ondüleli olarak yapılmaktadır.