RDF Atık Isı Kazan Sistemleri

Günısı, Endüstriyel Enerjide Çözüm Ortağınız...Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan olarak su bulunan diğer tarafında ısı veren atık duman gazlarının dolaştığı yollar bulunan kapalı basınçlı kaplara atık ısı kazanı denilir.


Bir yakıtın yakıldığı tüm tesislerde bacadan duman, yani atık ısı salınımı mevcuttur. Atık ısı salınımı olan her tesise atık ısı kazanı yapmak doğru değildir. Atık ısı kazanı yapılacak işletmede çok iyi bir fizibilite yapılmalı ve atık ısının kullanılabileceği bir prosese işletme sahip olmalıdır. Dolayısıyla geri kazanılan ısı enerjisini bir yerde verimli bir şekilde kullanırsak yatırımın karşılığını işetme alabilir ve verimli bir proje ve cihazın amortisman süresinin de düşük olması sağlanır.

Malzeme seçiminde proseste yoğuşma olup olmadığına dikkat edilmelidir. Yoğuşan baca gazlarında sülfürik asit meydana gelebilir bu da korozyon oluşturmaktadır. Basınca maruz kalan bölgelerdeki korozyon arttıkça malzeme dayanımı düşmekte ve buna bağlı olarak sistemin bozulmasına neden olmaktadır. tasarım yapılırken bu gibi durumlar göz önünde bulundurulur. Yoğuşma proseste atık gazın yolunu kesip tıkanmalara sebebiyet vermemesi için tahliye ventilleri ile tasarlanmaktadır. Aksi takdirde ısıtıcı borular tıkanabilir, tıkanan borular kavrulur ve malzeme ömrünü kısaltır, basınç kayıpları artar ve eşanjörün verimi düşer. Baca gazı kullanılan sistemlerde kazanın verimli yanabilmesi için baca çekişinin iyi olması gerekir bu basınç düşümleri kazanı da olumsuz yönde etkileyerek verimini düşürmektedir. Ayrıca basınç, sıcaklık, debi gibi bir çok veri elde etmek amacıyla kazanlarda özellikle ölçüm cihazları ve mutlak suretle emniyet ventilleri bulunmak zorundadır.