Kondens Tankı & Degazör Tankı

Günısı, Endüstriyel Enerjide Çözüm Ortağınız...Kondens tankı; Buharın Isıtıcı akışkan olarak kullanıldığı tesislerde, enerjisinin büyük kısmını sisteme bırakan buharın, kondenstoplar aracılığı ile sistemden çıkarak kondens suyu halinde ulaştığı depoya Kondens Tankı denilir.

Degazör tankı; Su içerisindeki serbest halde bulunan karbondioksit C02 ve Oksijen 02 gibi eriyik gazların giderilmesini sağlar. Bu zararlı gazlar; difüzör içersindeki özel dizayn edilmiş plakalar sayesinde yukarıdan dökülen kondens sularının homejen bir şekilde aşağıya inerken aşağıdan gelen buhar ile serbest halde çarpışarak çözünmüş gazları dışarıya çürük buhar olarak atar.

Bu sayede zararlı gazlar dışarıya atılarak kazan, tesisat, armatür ve eşanjörlerin ömrü uzatılmış olur. Bu korozif gazları, besi suyunun bünyesinden uzaklaştırmak için besi suyu ufak zerrelere ayrılarak ve buharla ısıtılarak bünyesindeki Karbondioksit 60°C'de, Oksijen 100°C'nin üzerinde buharlaşarak ayrılır.