Biyokütle Döner Paletli Kazan

Günısı, Endüstriyel Enerjide Çözüm Ortağınız...Küspe Kurutma Tesisi, Şeker Pancarının işlenerek şeker elde edildiği "Kampanya Dönemi" içinde çalıştırılan ve hayvan yemi olarak pazarlanan peletlenmiş Melaslı kuru küspe üretimi yapan bir tesistir.

 

DÖNER PALETLI KÜSPE KURUTMA KAZANI

 

Küspe Kurutma tesisinin 24 saatte toplam 240 ton peletlenmiş melaslı kuru küspe üretme kapasitesi vardır. Pancar rekoltesine bağlı olarak yılda 25,000 ton melaslı kuru küspe üretilmektedir.

 

Kampanya döneminde yaklaşık 42 personelle (36' sı geçici işçi olmak üzere) üretim yapılmakta olup, revizyon döneminde ile 6 personel bakım onarım çalışmalarını yapmaktadırlar

 

İçinden şekeri ekstrakte edilmiş ve % 1 - 1.2 şeker içeren pancar kıyımına sulu küspe denir. Difüzörden çıkan sulu küspe fabrika preselerinde sıkıldıktan sonra Küspe Kurutma Tesisine gönderilir. Preselerde sıkılan ve % 21-22 kuru madde ihtiva eden küspeye Sıkılmış küspe adı verilir. Kuru küspe üretiminde kullanılan sıkılmış küspenin Melaslı Kuru Küspeye oranı ortalama 3.5' tur

 

Sıkılmış küspeye, hayvan yemi olarak kullanılan kuru küspenin besin değerini arttırmak için % 50' si şeker olan melas katılır. Şeker üretiminde yan ürün olarak fabrikamızda elde edilen melas, sıkılmış küspeye % 20 oranında, döner fırınlara (Trommel, 2 adet) girmeden önce çift melaslama helezonunda karıştırılır. Melas delikli bir süzgeçten küspenin üzerine akıtılır Melas miktarı devir ayarlı besleme helezonu ile ayarlanır. Ayrıca tesisimizde Etil Alkol tesislerinden yan ürün olarak çıkan koyulaştırılmış şlempe de (% 65 kuru maddeli) melas yerine kullanılabilmektedir. Ancak sıkılmış küspeye karıştırılan şlempenin oranı melastan daha fazla olmaktadır.

 

Küspe Kurutma tesislerinde küspeyi kurutmak için 800 - 1000 oC sıcaklığında gaz kullanılır. Bu sıcak gazlar için ateş tuğlaları ile örülmüş yanma odasında brülör sistemi aracılığla Özel Yakıt (Kal-Yak) yakılır. Yanma ile elde edilen gazların sıcaklığı yaklaşık 1600-1800 oC' dir. Küspe Kurutma tesisinde, hava kalitesini olumsuz etkilememek için fue-oil' den Özel Yakıt kullanımına geçilmiştir. Küspe Kurutma tesislerinde en büyük yakıt tasarrufu trommele mümkün olduğu kadar yüksek kuru maddeli sıkılmış küspe vermekle sağlanır. Küspe kurutma tesisinde yakıt tüketimi Melaslı kuru küspeye göre (7000 kcal/kg) % 27-30 arasındadır.