Yakıt Hazırlama Sistemleri

Günısı, Endüstriyel Enerjide Çözüm Ortağınız...Enerji santralinin yakıt (Biosmas ve kömür) ihtiyacına uygun kapasitede, yakıtın hazırlanması ve homojen karışım sağlanarak yanmanın gerçekleşeceği ocağa ulaştırmasını sağlamaktayız. Yakıtınıza ve Yakıt stok alanına bağlı olarak transfer ve hazırlama ekipmanları çeşitlilik göstermektedir. Aşağıdaki yakıtlar uygun yakıt hazırlama ve transfer sistemleri tesisinize kurmaktayız.

 

Orman Atıkları Odun, kök, talaş vb.
Tarımsal Atıklar Mısır, buğday, çay çöpü, sazlık vb.
Kentsel Modern Biyokütleler Palet, sandık, mobilya atığı vb.
Kömür Yakma teknolojisine uygun her boyutta kömür kırıcılardan geçirilerek yakmaya uygun olarak getirilir