Ekonomizer

Günısı, Endüstriyel Enerjide Çözüm Ortağınız...Ekonomizer baca gazlarının atık ısısından yararlanarak, buhar kazanları, kızgın yağ kazanları, sıcak ve kızgın su kazanlarında sistem geri dönüş akışkanının ısıtılmasında kullanılarak YAKIT TASARRUFU sağlayan ve KAZAN VERİMLİLİĞİNİ arttıran sistemlerdir. Ekonomizerlerde baca gazı sıcaklığının işletme şartlarına düşürülmesi halinde verimliliğinin %5 ile %10 arasında verim artması mümkündür.

 

Ekonomizer amortisman süresi, sistemin kapasitesine, kazan verimliliğine, çalışma süresine, kullanıldığı yer vb. sebeplerden dolayı değişmektedir.

 

Verimli bir şekilde çalışan ekonomizerin amortisman süresi 3-6 ay arasında değişmektedir. Duman gazı baypas kanalı; Koneko Ekonomizerlerin’de kendi bünyesinde olduğundan sızdırmaz klape düzeni sayesinde duman gazına yön vermektedir. Proseslerin enerji giderlerini ve çevreye verdikleri kirliliği azaltmaktadır.