Reküperatör

Günısı, Endüstriyel Enerjide Çözüm Ortağınız...Reküperatör, havadan havaya ısı transferi sağlayan ısı geri kazanım sistemidir. Başka bir ifadeyle sıcak gazın içerdiği ısı enerjisinin daha soğuk bir havaya geçmesine olanak sağlayan ekipman reküperatör denir.

Reküperatörde giren ve çıkan hava akımları bir cidar ile birbirinden ayrılır. İki hava akımının sıcaklık değerleri birbirinden farklı olduğu sürece, daha sıcak olan hava akımındaki ısı, cidar üzerinden daha soğuk olan hava akımına transfer edilir. Yani, ısı sıcak bölgeden soğuk bölgeye hareket eder. Böylece sıcak ve kirli havadaki ısı soğuk ve temiz havaya transfer edilir veya tam tersi gerçekleşir.

Reküperatörler yüksek sıcaklıklarda kullanıma uygundur. 600 C ve üzeri sıcaklıklarda kullanılan bu ekipmanlar, metalik reküperatörler ile 1000 C ye, seramik reküperatörler ile 1500 C ye kadar olan sıcaklıklarda kullanılabilir.

Cam, seramik, çimento, ergitme fırınları ve doğalgaz santrallerinde reküperatör kullanılabilir. Her atık ısı sisteminde olduğu gibi reküperatörlerin kullanılabilmesi için de elde edilen ısı enerjisinin faydalı kullanıma dönüştürülebileceği bir alan gereklidir.