Torbalı Filtre

Günısı, Endüstriyel Enerjide Çözüm Ortağınız...Torbalı filtreler endüstriyel tesislerde üretim hattında oluşan ve ortama yayılan toz partikülleri tutmak ve bu tozları havadan ayırarak istenilen noktaya iletmek yada depolamak amacıyla kullanılırlar. Genel olarak tüm emiş noktaları için merkezi tozsuzlaştırma olarak tercih edilirler. Hemen hemen bütün sektörlerde ve tüm proseslerde kullanılabilirler. Ortama yayılan tozların kuru ve nemli durumuna göre değişken yapıya sahiptirler. Diğer filtre sistemleri ile beraber son filtreleme yada ön filtreleme olarak kullanılabilirler.

Çalışan personel için iç ortam hava kalitesini yükseltirler. Aynı zamanda dış ortam hava kalitesinin de korunmasında yardımcı olurlar. Emilen tozların niteliğine, kimyasal yapısına ve yoğunluğuna göre emiş kapasiteleri ve kullanılacak filtre materyali üretici tarafından belirlenir. Genel boyutları işletme şartlarına göre özel olarak dizayn edilir. Bazı proseslerde tozsuzlaştırma filtresi olarak kullanılırken bazı proseslerde ise ürünün hava ile transferi esnasında ürün ile havanın ayrılarak ürünün üretim hattına beslenmesinde de kullanılırlar.

Bir nevi seperatör görevi üstlenirler.Bu filtreler çelik yapılı gövdelere sahiptir. Gövde içerisinde prosese uygun olarak seçilmiş filtre materyalleri, tutulan tozların istenilen yere aktarılması için gerekli döküş ekipmanları, basınçlı hava hava enjeksiyon sistemi ve elektronik timer kontrol sistemleri ile bir bütün olarak çalışır. Kuru tip tozsuzlaştırma sistemleri içerisinde en yüksek verime sahip sistemlerdir. Bu filtreler %99.9 verimliliğe sahiptir ve 2-3 mikron tane boyutuna kadar kullanılırlar.