Katı Yakıtlı Döner Izgaralı Buhar Kazanı

Günısı, Endüstriyel Enerjide Çözüm Ortağınız...   Döner ızgaralı yakma sistemi, kömürün yada bu sisteme uygun katı yakıtların yanmasıyla , buhar, sıcak su ya da kızgın yağ üretilmesini sağlayan endüstriyel bir teknolojidir. Bu sistemde, kömür ana bunkerden günlük bunkerine helezonlar vasıtasıyla aktarılır. Günlük bunkerde loadcell vasıtasıyla kömürün miktarı ölçülür. Kömür günlük bunkerden dağıtım bunkerine aktarılarak ızgara yüzeyine eşit şekilde serilmesi sağlanır. Bu bunkerde ondüleli şekilde ızgara yüzeyine serme işlemi yapılır. Bu öndüleli serme işlemi kömürün yüzey alanını artırırken aynı zamanda alttan hava beslemesini kolaylaştırır.Izgaranın hızı ayarlanabilir şekilde hızlı yada yavaş olarak ile ileri doğru aktarılır. Ocağa ilk girdiği bölümde, kömür ısınır ve iç bunyesel nemi buharlaşarak yanmaya hazır hale gelir. Yanma esnasında sıcaklığın artmasıyla kömür gazlaşmaya ve uçucu-yanıcı gazları açığa çıkmaya başlar. Bu uçucu gazların yanmadan ızgarayı terketmemesi için sekonder hava nozullarından taze hava bu gazların olduğu bölüme püskürtülür. Kömür ideal ısısına ulaştıktan sonra ızgaranın son kısımlarında yanmasını tamamlar. Kömürün tüm bileşenlerinin ızgaranın sonuna kadar yanarak ocağı terk etmesi gerekmektedir. Ocağın son kısmında cüruf olarak iç enerjisini tamamen kazana aktarır. Yanmasını tamamlayan kömürün külü ve cüruf, ızgaranın sonundaki boşluktan aşağı dökülür, burada sulu cüruf alma sistemiyle römorka aktarılır. Sulu cüruf alma sistemi sayesinde ızgarada açığa çıkan gazların kazan dış ortamına çıkışına engel olunur, ve cürufu bertaraf etmeden önce soğuması sağlanır. Döner paletli ızgara sisteminde ızgaralar alttan gelen yakma havasıyla soğutulur,1 tam tur dönen ızgara baklaları burada soğurken ısısını içeri kazandan doğru taşır.


   Döner ızgaranın en verimli yakacağı kömür, 1 - 10 mm arasındaki iriliğe ve pirinç-fındık büyüklüğündeki kömürlerdir. Izgaralar ısıya dayanıklı alaşımlı Cr-Ni alaşımlı çelik malzemeden döküm olarak imal edilirler. Izgaralar arasında, ince taneli kömürleri yakabilmesi için özel olarak küçük hava delikleri olacak şekilde dizayn edilmiştir. Izgaranın alt tarafında ayrılmış hava kanalları bağımsız klapelerle debi ayarı yapılabilen girişler bulunmaktadır. Hava kanallarının herbirinin diğerinden bağımsız olarak kontrol edilebilmesi ızgaranın yanma kısımlarına ayrı ayrı ayar yapma olanağı tanır.


   Ocağın iç sıcaklığı, yakma sisteminde işletmenin anlık buhar ihtiyacı ve kömürün cinsine , yapısal özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, döner ızgaralı yanma sisteminde optimizasyon sağlamak için ocak içi sıcaklık aralığı yaklaşık 850-900ºC arasındadır. Bu sıcaklık aralığı, kömürün yanması esnasında NOx oluşumunu önler ve yanmamış CO oranını minimize etmeyi sağlar. Aynı zamanda, ocak içi sıcaklık, ocak içerindeki refraktör malzemeden mamül tuğlalar vasıtasıyla bir miktar korunur. Bu sayede kazanın uyuması veya devreye girmesi gibi süreçler daha kolay hale gelir. Ocağın iç sıcaklığının çok yüksek olması, ızgaranın deforme olmasına neden olabilir bu sebeple ocak içi sıcaklık transmiterleri yardımıyla sürekli ölçülerek sıcaklık seviyesi kontrol altında tutulur.